ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
про надання доступу до навчальних курсів1. Загальні положення

1.1. Управління даним сайтом https://vezcourse.com/ (далі – «Сайт») та навчальною інтернет платформою «Восстановление эмоционального здоровья» (далі – «Інтернет-платформа») здійснюється Носовим Станіславом Вікторовичем (Організатор).

1.2. Цей договір публічної оферти (далі – «Оферта», «Договір») являє собою офіційну відкриту пропозицію Носова Станіслава Вікторовича (далі – Організатор) за допомогою Сайту (а також його веб-сторінок на відповідних доменних іменах другого і третього рівня) та розміщеної на Сайті Інтернет-платформи, надати доступ до навчальних курсів Користувачам Сайту на умовах, визначених у Договорі (Оферті).

1.3. Цей договір оферти є публічним і згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх Користувачів, беззастережне прийняття умов якого вважається акцептом даної оферти (Договору) Користувачем, та розміщується Організатором на Сайті за адресою https://vezcourse.com/.

1.4. Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися доступом до відповідного навчального курсу і мають належну технічну можливість скористатися доступом, пройти та завершити відповідний навчальний курс.2. Терміни та визначення

2.1. Сайт – веб-сторінка Інтернет-платформи, розташована на доменному імені: https://vezcourse.com/, і керована Організатор, включаючи сукупність всієї розміщеної на Сайті інформації, текстів, графічних елементів, елементів дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів, та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також інформаційних і технічних засобів Сайту. Відповідно до цього Договору поняття Сайт охоплює також веб-сторінки, розміщені на відповідних доменних іменах другого і третього рівня, на яких розміщено навчальні курси.

2.2. Акцепт – повна й безумовна згода Користувача на укладення цього Договору (прийняття Оферти) на умовах, визначених цим Договором.

2.3. Користувач – фізична та/або юридична особа, користувач сервісу (Сайту та Інтернет-платформи), який здійснив оплату на сайті https://vezcourse.com/.

2.4. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

2.5. Суб'єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються.

2.6. Згода суб'єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи Користувача щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Здійснення оплати відповідного навчального курсу, розміщеного на Сайті https://vezcourse.com/ означає надання згоди таким суб'єктом персональних даних на їх обробку.

2.7. Сookies – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і такий, що зберігається на комп'ютері Користувача, веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

2.8. «IP-адреса» – унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудована за протоколом IP, що дозволяє ідентифікувати місце розташування та інші відомості про Користувача.

2.9. Фінансовий агент – компанія, що надає сервіс Інтернет-платежів, який інтегрується в функціонал Сайту для оплати Користувачем послуг, що надаються Організатором.

2.10. Навчальний курс – це комплекс матеріалів навчально-практичного характеру, створених для організації індивідуального навчання з використанням сучасних технологій. Навчальні курси, що розміщені на Сайті та Інтернет-платформі можуть стосуватися різноманітної тематики: вивчення Біблії, здоровий спосіб життя, боротьба з депресією, нормалізація ваги тіла, особистий розвиток, відносини між людьми та будь-якої іншої тематики. Навчальні курси можуть містити в собі різноманітні теоретичні матеріали, практичні заняття, плани, плани тренувань, меню харчування, відео-рецепти, чат-підтримку, тести і форми звітів, лекції від фахівців і інші елементи в залежності від обраного курсу.

2.11. Всі визначення, дефініції і терміни, не визначені цим розділом, тлумачяться в значенні, визначеному чинним законодавством України, а при відсутності такого визначення – в їх звичайному розумінні.3. Предмет договору

3.1. Організатор на умовах цього публічного Договору (Оферти) пропонує та зобов'язується після акцептування даного Договору надати Користувачу доступ до відповідного навчального курсу в режимі онлайн, а Користувач – зобов'язується прийняти доступ до навчального курсу і оплатити його вартість на умовах, визначених в цій Оферті.

3.2. Організатор на свій розсуд визначає і розміщує на Сайті та Інтернет-платформі різні варіації навчальних курсів, які можуть відрізнятися за обсягом, наповненням, строками їх проходження і вартістю тощо. Актуальні і доступні для проходження навчальні курси, їх варіації, формати, вартість розміщені на головній веб-сторінці Сайту.

3.3. Організатор гарантує наявність доступу до навчального курсу протягом 6 (шести) календарних місяців з моменту Акцепту Оферти (оплати навчального курсу). Навчальні курси можуть включати один або декілька рівнів. У випадку, якщо навчальний курс складається із рівнів, Організатор гарантує наявність доступу до відповідного рівня навчального курсу протягом 6 (шести) календарних місяців з моменту Акцепту Оферти (оплати відповідного рівня навчального курсу). Протягом вказаного строку Користувач може звернутися до Організатора з письмовою заявою про перенесення строків надання доступу до відповідного навчального курсу за цим Договором, але не більше ніж на 2 календарних місяці.

Після завершення періоду, вказаного в абзаці першому цього пункту Договору, Організатор має право припинити доступ до відповідного навчального курсу, при цьому Договір вважається таким, що виконаний Організатором.

3.4. Користувач, що уклав Договір (прийняв Оферту) і проходить курс, підтверджує, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями на укладення й виконання Договору. Обмеження щодо проходження навчального курсу зазначаються в описанні курсу.

3.5. Всі умови цього Договору є обов'язковими як для Користувача, так і для Організатора. Перед початком проходження навчального курсу Користувач зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору (Оферти).4. Порядок укладення договору

4.1. Цей договір публічної оферти є укладеним з моменту здійснення Акцепту (прийняття) цієї Оферти Користувачем. Користувач, що здійснив Акцепт Оферти, набуває всіх прав і обов'язків за цим договором публічної оферти.

4.2. Акцептом цієї Оферти є здійснення Користувачем повної оплати відповідного навчального курсу згідно з умовами цього Договору. З моменту надходження грошових коштів на рахунок Організатора, цей Договір вважається укладеним між Користувачем та Організатором.

4.3. Акцепт цієї Оферти означає, що Користувач повністю ознайомлений з умовами цього Договору та правилами платіжної системи – Фінансового агента, специфікою функціонування Сайту та Інтернет-платформи, на яких розміщуються навчальні курси, визнає безумовну придатність Сайту та Інтернет-платформи для здійснення дій та досягнення цілей, що є предметом цього Договору. Акцепт цієї Оферти прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України до укладення сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені в цій Оферті.

4.4. Акцепт Оферти означає повне і беззастережне прийняття Користувачем всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень.

4.5. Термін Акцепту необмежений.

4.6. Користувачу, що прийняв положення Договору і здійснив оплату навчального курсу, на зазначену ним електронну пошту направляється ім'я користувача та пароль, що дозволяють отримати доступ до особистого облікового запису (далі - обліковий запис) на зазначеному сайті: https://vezcourse.com/ з можливістю отримати доступ до матеріалів курсу та брати участь у заняттях, передбачених курсом.

4.7. За цим Договором обов'язок Організатора надати доступ до навчального курсу вважається виконаним – з моменту реалізації Організатором технічної можливості доступу до записів, навчальних та інформаційних онлайн-матеріалів (відео, текстові, тощо) записів або інших матеріалів (незалежно від того чи користувався ними Користувач). Всі претензії Користувача з питань надання доступу до навчальних курсів за цим Договором приймаються Організатором до розгляду в письмовій формі, протягом 2 (двох) днів з моменту виникнення відповідних обставин. Організатор розглядає отриману від Користувача претензію протягом 7 (семи) днів з дня її одержання. Претензії отримані Організатором після означеного строку не розглядаються.

4.8. У разі якщо протягом строку, визначеного п. 4.7 цього Договору, Організатор не отримав претензію, вважається, що його обов'язки за цим Договором виконані належним чином, в повному обсязі, без зауважень та не потребують підписання акту приймання-передачі наданих послуг / робіт / товарів тощо.

4.9. Відповідно до цього Договору доступ до навчальних курсів надається Організатором дистанційно через мережу Інтернет, за допомогою Сайту, Інтернет-платформи та програмного забезпечення шляхом надання доступу в закритий розділ Сайту до матеріалів навчального курсу, або в інтерактивному очному форматі, виходячи із специфіки і особливостей обраного і оплаченого Користувачем курсу.

4.10. Строк та деталі проходження навчального курсу за цим Договором також обумовлюються специфікою і особливістю обраного і оплаченого Користувачем курсу або програми. Такі відомості в обов'язковому порядку розміщуються Організатором на Сайті в інформаційному блоці доступних для замовлення курсів.

4.11. Доступ до закритого розділу сайту або іншому веб-сайту, на якому знаходяться матеріали курсу припиняється для Замовника по закінченню терміну визначеного пунктом 3.3. цього Договору.

4.12. Графік проходження курсу, встановлюється Замовником самостійно на свій розсуд. Для максимального досягнення ефективності впровадження курсу Організатор не рекомендує відступати від певного графіка занять, визначеного навчальним курсом.5. Вартість доступу до навчального курсу та порядок розрахунків

5.1. Вартість доступу до навчального курсу Організатора, доступного до замовлення, вказується на Сайті і може бути змінена Організатором на свій розсуд в будь-який час в односторонньому порядку. Змінена вартість діє з моменту опублікування і поширюється тільки на доступ до тих навчальних курсів, які замовляються (оплачуються) після опублікування нової вартості.

5.2. Оплата доступу до навчального курсу проводитися Користувачем в формі передоплати в розмірі 100% від вартості доступу до курсу в онлайн-режимі через систему електронних платежів Фінансового агента, впроваджену на Сайті. До процедури оплати застосовуються правила, визначені Фінансовим агентом.

5.3. Кожен окремий рівень в межах одного навчального курсу може оплачуватися окремо.

5.4. Моментом оплати вважається момент отримання підтвердження банківською платіжною системою про зарахування коштів на поточний рахунок Організатора.

5.5. Всі витрати пов'язані з передачею грошових коштів, включаючи послуги банківської установи, фінансового агента, покладаються на Користувача.

5.6. Сплачені грошові кошти за доступ до навчального курсу не підлягають поверненню та оплачуються Користувачем у повному обсязі.

5.7. У разі повної або часткової несплати вартості доступу до курсу Користувачем, Організатор має право відмовитись від їх надання. При цьому вже сплачені Користувачем кошти є завдатком за Договором і поверненню не підлягають.6. Технічні вимоги до обладнання

6.1. Користувач зобов'язаний дотримуватися наступних технічних вимог до програмного забезпечення та обладнання, які підтримуються технічною підтримкою:

- Пристрої: Комп'ютер (стаціонарний або ноутбук)

- Операційні системи: Windows 8-10 або Mac OS

- Навушники

- Мікрофон

- Web-камера (вбудована або зовнішня)

- Браузери Google Chrome (останньої версії) в крайньому випадку Mozilla Firefox (останньої версії)

- 4 Гб оперативної пам'яті (або більше)

- Виділений провідний інтернет – стабільна швидкість не менше 5 Мбіт/с на вхід і вихід

- Процесор який підтримує перегляд онлайн відео без затримок

Для проходження Курсу Користувач повинен мати наступне програмне забезпечення:

- операційна система Windows 8, Windows 10, Mac OS;

- веб-браузер Mozilla Firefox версії 45 або вище, Google Chrome версії 49 або вище;

- Java 6 або вище, Adobe Flash 10 або вище, Java Script та Cookies.

6.2. Організатор не несе відповідальності у випадку недотримання Замовником вимог, зазначених в пункті 6.1. Договору.

6.3. У випадку виникнення проблем з доступом, Користувач може звернутися в Службу підтримки Організатора, що працює з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 18:00 за номером 063 185 09 53.7. Права та обов'язки Сторін

7.1. Організатор зобов'язаний:

7.1.1. надати Користувачу доступ до оплаченого ним навчального курсу відповідно до цього Договору та умов обраного курсу. Доступ до закритого розділу Сайту, на якому знаходяться матеріали курсу, програми забезпечується Організатором після повної оплати доступу до навчального курсу в порядку, визначеному цим Договором;

7.1.2. здійснювати перевірку звітів, зворотний зв'язок з Користувачем, якщо такі положення передбачені навчальним курсом, доступ до якого оплачено Користувачем;

7.1.3. дотримуватися вимог законодавства України, в т. ч. що стосуються обробки, передачі і захисту персональних даних Користувачів.

7.2. Організатор має право:

7.2.1. в односторонньому порядку у будь-який час змінювати і доповнювати зміст навчального курсу, наповнення Сайту, Інтернет-платформи, на яких розміщено курс тощо;

7.2.2. в процесі проходження Користувачем курсу давати спеціалізовані рекомендації щодо проходження курсу, виконання завдань, передбачених курсом, програмою, а також щодо додаткових дій, які дозволяють збільшити ефективність досягнення результатів (шляхом впровадження навиків, знань, здобутих в процесі проходження курсу);

7.2.3. в односторонньому порядку змінювати і доповнювати умови цього Договору без попереднього узгодження з Користувачем або будь-якого іншого повідомлення (нова редакція Договору набуває чинності для Користувача з моменту оплати навчального курсу після її розміщення на Сайті https://vezcourse.com/);

7.2.4. залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань за Договором;

7.2.5. в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадках і порядку, передбачених цим Договором;

7.2.6. змінювати спеціалістів, консультантів, які ведуть (викладають) курс, та групу (у разі наявності), до якої включений Користувач;

7.2.7. вимагати від Користувача виконання зобов'язань, покладених на нього згідно з умовами цієї Оферти, що будуть прийняті Замовником.

7.3. Користувач зобов'язаний:

7.3.1. оплачувати доступ до навчальних курсів на умовах та в порядку, визначених цим Договором (Офертою);

7.3.2. дотримуватися обов'язків, передбачених цим Договором, правил користування Сайтом, розміщених на Сайті;

7.3.3. при реєстрації на Сайті, реєстрації на проходження навчального курсу та його оплаті надати Організатору за допомогою заповнення відповідних електронних форм на Сайті актуальну і правдиву інформацію, необхідну для здійснення зв'язку із Користувачем в рамках надання послуг за цим Договором, а саме: прізвище та ім'я, вік, адресу електронної пошти, контактний номер телефону;

7.3.4. не передавати будь-яким способом третім особам доступ до матеріалів навчального курсу Організатора, забезпечувати повну конфіденційність паролів доступу до особистого кабінету в закритому розділі Сайту, облікового запису;

7.3.5. не порушувати прав Організатора та інших правовласників на об'єкти права інтелектуальної власності, не копіювати, не вивантажувати і не поширювати будь-яким способом (не публікувати, не розміщувати на інших ресурсах, втому числі в мережі Інтернет, не передавати або не перепродавати третім особам) будь-які матеріали, отримані в результаті отримання доступу до навчального курсу, не створювати на їх основі інформаційні продукти з метою вилучення комерційного прибутку чи без такої мети, а також не використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як за власним рішенням під свою відповідальність для особистого використання в процесі навчання (здобуття умінь, знань, навичок тощо). При порушенні цього положення Користувач несе відповідальність відповідно до цього Договору та законодавства України.

7.4. Користувач має право:

7.4.1. самостійно на власний розсуд встановлювати графік проходження відповідного навчального курсу;

7.4.2. протягом строків, встановлених пунктом 3.3. цього Договору звернутися до Організатора з письмовою заявою про перенесення строків надання доступу до відповідного навчального курсу за цим Договором, але не більше ніж на 2 календарних місяці.8. Права інтелектуальної власності

8.1. Усі без винятку права на об'єкти інтелектуальної власності (майнові та немайнові), що містяться у навчальних курсах або є їх складовою частиною, розміщені на Сайті, Інтернет-платформі, сам Сайт та Інтернет-платформа, навчальні курси, їх наповнення, належать Організатору або використовуються ним за згодою / домовленістю / з дозволу із відповідними правовласниками.

8.2. Жодне положення цього Договору не може тлумачитися як надання Користувачам чи іншим третім особам будь-яких прав на використання будь-яких об'єктів права інтелектуальної власності. Відповідно до цього Договору Користувачі в процесі проходження навчального курсу мають можливість ознайомитися, прочитати, переглянути, прослухати об'єкт права власності, що є складовою частиною навчального курсу.

8.3. За цим Договором Користувачі та будь-які треті особи не набувають жодних прав (майнових та немайнових) на об'єкти права інтелектуальної власності, що містяться на Сайті, Інтернет-платформі, у навчальних курсах або є їх складовою частиною, сам Сайт та Інтернет-платформа, навчальні курси, їх наповнення тощо.

9. Відповідальність

8.1. Претензії, які можуть виникнути на підставі цього Договору, регулюються відповідно до чинного законодавства України.

8.2. У випадку порушення Користувачем в процесі виконання цього Договору прав Організатора та інших правовласників на об'єкти інтелектуальної власності, порушення пунктів 7.3.5., 8.1.-8.3. Користувач сплачує Організатору штраф у розмірі 30 розмірів оплати за доступ до відповідного навчального курсу та відшкодовує збитки Організатору чи іншому правовласнику.

8.3. Організатор не несе відповідальності за:

- незаконні дії інших Користувачів курсу;

- використання Облікового запису в цілях, що не відносяться до курсу, а також за
будь-які наслідки такого використання;

- будь-який збиток, нанесений Користувачу, в результаті надання останнім доступу до Облікового запису третім особам;

- наслідки отримання паролю до Облікового запису Користувача будь-якими третіми особами з причин, що залежать / залежали від Користувача, несанкціоноване використання, Облікового запису третіми особами.

8.4. Навчальні курси подаються за принципом «як є», при цьому Організатор має право у будь-який час змінювати навчальний курс, його наповнення, структуру, зміст тощо. Начальні курси носять рекомендаційний характер. Знання, досвід, навички, отримані під час проходження курсу Користувач застосовує у практичному житті на власний розсуд та під свою відповідальність. Організатор не несе жодної відповідальності за досягнення чи недосягнення Користувачем мети, яку він переслідував, отримуючи доступ до навального курсу, наслідки та результати використання інформації наведеної в навчальному курсі. Жоден з авторів, адміністраторів, розробників, правовласників спонсорів чи інших осіб, будь-яким чином пов'язаних з навчальним курсом, не несе відповідальності за результати чи наслідки використання інформації, розміщеної у навчальному курсі.

У випадку якщо навчальний курс містить інформацію із будь-якої галузі медицини, Організатор не надає жодної гарантії, що така інформація є достовірною, і що наявні у курсі твердження, які стосуються медичних питань, точні, правдиві та відповідають найновішим відкриттям у галузі медицини. Певна частина такої інформації, частково чи й повністю, може бути підготовлена непрофесіоналом. Навіть якщо деяка інформація із сфери медицини є правильною та достовірною, вона може не мати стосунку до Користувача або симптомів Користувача, його родичів та знайомих.

Медична інформація, представлена у навчальному курсі, в найкращому випадку, є інформацією загального характеру і не може замінити консультацій професіоналів у галузі медицини (таких як фармацевт, терапевт, хірург тощо). Навчальний курс не є лікарем.

Жодна медична інформація, подана у навчальному курсі, не може тлумачитися як спроба дати медичну консультацію або як спроба у будь-який інший спосіб здійснити медичну практику.10. Форс – мажорні обставини

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, військових дій і інших обставин непереборної сили) (далі – «форс-мажор»), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується на строк, протягом якого діяли ці обставини.

10.2. Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватися більше одного місяця, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки згідно умов даного Договору.

10.3. Сторона, яка не може виконати зобов'язання за Договором, повинна письмово не пізніше 5 (п'яти) робочих днів повідомити іншу Сторону про настання форс-мажору. Наявність форс-мажорних обставин має бути підтверджена необхідними документами Торгово – промислової палати або іншого уповноваженого органу України.

10.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатися.11. Конфіденційність

11.1. Уся інформація, що стосується укладення і виконання цього Договору, є конфіденційною. Не вважається конфіденційною інформація, яку Сторони офіційно оприлюднюють згідно з законодавством України.

11.2. Протягом строку дії Договору, а також після його припинення Сторони не повинні надавати третім особам або розголошувати іншим способом конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору.

11.3. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з законодавством України, а також зобов'язується відшкодувати завдані цим збитки.12. Вирішення спорів

12.1. Всі розбіжності та спори, пов'язані з виконанням умов даного Договору вирішуються сторонами шляхом переговорів.

12.2. У разі якщо Сторони в результаті переговорів не змогли дійти взаємної згоди, а також у разі якщо одна з Сторін ухиляється від проведення переговорів, спір передається на розгляд суду в порядку, встановленому законодавством України.13. Строк дії Договору та порядок розірвання

13.1. Договір вступає в силу з моменту вчинення Користувачем дій передбачених п.4.2. Договору та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

13.2. Організатор має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку невиконання Користувачем своїх обов'язків за цим Договором, зокрема у випадку порушення Користувачем:

- прав інтелектуальної власності або суміжних прав Організатора чи інших правовласників на розміщені Організатором навчальні курси та їх складові матеріали. При цьому, кошти, сплачені Користувачем за цим Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Користувача.

- правил поведінки в процесі проходження навчального курсу за цим Договором, а саме: розпалювання міжнаціональних конфліктів, спам, розміщення реклами, нецензурні висловлювання, хамство, образи Організатора, образу інших користувачів Інтернет-платформи. При цьому, кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії Замовника.14. Заключні положення

14.1. Користувач підтверджує, що отримав достатню інформацію про систему навчання на навчальних курсах та повний спектр курсів, передбачених Договором, свої права та обов'язки і приймає їх без будь-яких застережень.

14.2. Користувач підтверджує, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами та повноваженнями на укладення й виконання умов Договору.

14.3. Користувач надає згоду на обробку персональних даних Організатором, як володільцю бази персональних даних, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, майнових, економічних та інших договірних відносин між Сторонами Договору.

Користувач підтверджує свою безвідкличну згоду на необмежений строк на обробку своїх персональних даних відповідно до зазначеної мети, процедур обробки персональних даних встановлених внутрішніми документами Організатора з правом на власний розсуд визначати місцезнаходження бази персональних даних, її найменування та призначення, з правом на поширення та передачу персональних даних та відомостей про Користувача серед працівників Організатора та контрагентів Організатора.

Користувач також підтверджує та погоджується з тим, що його повідомлено про включення інформації про нього та одержаної в ході виконання Договору до бази персональних даних Організатора, про мету збору та обробки персональних даних, про його права, визначені ЗУ «Про захист персональних даних», а також про осіб, яким можуть передаватися його персональні дані.

Користувач цим також надає згоду та право Організатору повідомляти його шляхом здійснення телефонних дзвінків, надсилання sms-повідомлень, письмових повідомлень на e-mail, а також іншими можливими способами про проведення рекламних акцій, про послуги, які надаються Організатором тощо, а також проводити опитування, пропонувати послуги тощо.

14.4. Всі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані його положеннями, регулюються нормами діючого законодавства України.15. Адреса та реквізити Організатора

Носов Станіслав Вікторович
Адреса: Україна, 04071
м. Київ, вул. Лук'янівська, 9/10а
Телефон: (044) 428 82 49
Факс: (044) 428 82 49